Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca: Extras din subcapitolul: “Copiii născuţi în lanţuri”

Sunday, September 16th, 2012

“Mai sunt urmări ale desfrânării şi destul de grele încă din tinereţe. Poate s-a bănuit din cele de până aci, că organismul întreg se piperniceşte, glandele în totalul lor rămân atrofiate, scoase din lucru şi cu toate urmările acestui dezechilibru umoral. Aşa se ajunge pe rând la atrofierile diferitelor organe din iconomia generală a corpului, […]

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca: “Continuarea biruineţei. Prin taine”

Monday, September 3rd, 2012

“Moartea pentru noi nu mai este o înfrângere a firii, ci omorâre a păcatului şi izbăvirea firii. In felul acesta zicem că biruim şi noi dar de fapt e Iisus Hristos, cel ce locuieşte în noi prin Taine, care câştigă războiul şi se oşteşte pentru mântuirea noastră; şi, stăruind şi noi cu dragoste în nevoinţa […]

Din invataturile Parintelui Arsenie Boca: “Omul. Zidire de mare preţ”

Wednesday, August 8th, 2012

“Dacă armonia paradisiacă a lumii primordiale e opera lui Dumnezeu prin Cuvântul, răul care înveninează lumea îşi are izvorul în păcatul primului om. O piatră a căzut în lac; dar căderea ei nu priveşte numai piatra, ci se repercutează asupra lacului întreg, pe care îl tulbură până la maluri. În noua situaţie a căderii din […]

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca: Extras din subcapitoulul “Războiul nevăzut”

Saturday, July 14th, 2012

“Câte unii mai aprinşi la minte, fie de la fire, fie de la boli, neavând cercarea dreptei socoteli, scâncesc în inima lor după daruri mai presus de fire, îmbulziţi nu de vreo virtute, ci de iubirea de sine. Având aceştia iubire fără minte pe care vor să o cinstească cu daruri mai presus de fire, […]

Din invataturile Parintelui Arsenie Boca: “Ceasul primejdiei”

Saturday, February 18th, 2012

“Mulţime de oameni însă nici grijă n-au de cuvintele chemării acesteia, oricât le-ar vedea cu ochii şi ar trece prin ele. Dacă nici după asprimea unor atare chemări, care ustură pielea vieţii, oamenii totuşi nu se întorc spre Dumnezeu, viaţa începe să fie în primejdie: încep necazurile morţii, surlele chemării a patra. Viaţa o avem […]

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca: “Oamenii din iad”

Saturday, November 5th, 2011

“Nu vorbesc de iadul teologic, ci de iadul vieţii mizerabile, de convoiul mizeriei asupra căreia desfigurarea şi degenerarea se întind ca o pereche de gheare, trăgând pe cine prind într-o enormă gloată de chinuiţi şi dosădiţi ai sorţii. Tot spaţiul ocupat odinioară de moarte e deţinut azi de boală şi de infirmitate. S-au redus bolile […]

Din invataturile Parintelui Arsenie Boca: Un fel de psihanaliză

Tuesday, October 25th, 2011

“Aproape la toate vârstele se întâlneşte, de pildă, conflictul acesta între a crede şi a nu crede în Dumnezeu; adică ciocnirea minţii sănătoase cu săgeţile nebuniei. Sunt unii convinşi de existenţa lui Dumnezeu, de dumnezeirea lui Iisus şi de iconomia mântuirii; dar, în răstimpuri, se pomenesc munciţi şi de chingile ateismului. Sunt alţii, care n-au […]